8pm, 10th Aug 2021 – A Oes Heddwas | Bloody Eisteddfod gan | by Myfanwy Alexander

Nofel dditectif ysgafn ddychanol wedi\’i lleoli ar Faes y Brifwyl ym Meifod.

Pan glywodd yr Arolygydd Daf Dafis fod y Steddfod Genedlaethol yn dod i\’w filltir sgwâr o ym Meifod, penderfynodd rentu ei fyngalo i eisteddfotwyr dros yr Ŵyl a dianc i haul poeth Groeg. Ond dydi bywyd byth mor syml a hynny…


Rhwng trafferthion teuluol, helyntion carwriaethol, anffawd Morwyn y Fro a phenderfyniad Heddlu Dyfed Powys nad oedd yr un siaradwr Cymraeg i gymeryd gwyliau – doedd ganddo ddim dewis ond aros.

Prynwch A Oes Heddwas ar hive.co.uk nawr


Daf is a busy, conscientious and humane Police Inspector who knows his patch and does his best to protect and improve the lives of those who belong there and those who come in. In August 2015 the Welsh-speaking world did come to Meifod, near the small town of Llanfair Caereinion, and the author imagines what might have happened.

Buy Bloody Eisteddfod now on hive.co.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s